Choď na obsah Choď na menu
 


Ocenení členovia BC

 

 

 

erb_bc_ry.jpg

Za mimoriadny prínos pre propagáciu baníctva, rozvoj baníckych tradícií a zvykov, bol v predchádzajúcich rokoch udelený "Čestný odznak Ministerstva hospodárstva SR za zachovanie tradícií" týmto členom Baníckeho cechu Rudňany:

 

2005         

 

Ing. Kornel Malatinský (+2018)

 

  Miroslav Blišťan

 

2006       

  

Jozef Makara (+ 2008)

 

 Ing. Vladimír Klaučo

 

2007          

 

Ing. Ladislav Sabo (+ 2008)

 

 Ing. Cyril Kacvinský

 

 

2008        

 

Ing. Peter Zámora, CSc.  (+ 2014)

 

  Antom Šarík

 

 

 

2009 

 

  František Štefkovič 

 

 

 

2010        

 

  Karol Dugas

 

 

2011       

 

   Ing. Michal Kapusta

 

 

2012        

 

  Ing. Ján Bočkay 

 

 

2013

 

   Ing. Ľuboš Kováč

 

 

 

2014

 

   Jozef Surgent

 

 

2015

 

  Ing. Ondrej Fábry

 

  Ing. Štefan Bačenko

 

 

 

2016

 

  Ing Ondrej Kozák

 

 

2017

 Emil Holečko

 

 

 

2018

 Ing.Milan Janíček

 

 

 

2019

 Peter Kamas

 

+++++++++++++++++++++++++

Za mimoriadny prínos pre propagáciu baníctva, rozvoj baníckych tradícií a zvykov bolo udelené ocenenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  "Medaila sv. Barbory"  :

 

 Miroslavi Blišťanovi  (2016)

 

Baníckemu cechu Rudňany (2019)

  ++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 erb_bc_ry.jpg

Za mimoriadny prínos pre propagáciu baníctva, rozvoj baníckych tradícií a zvykov, bolo v r. 2013 udelené "Čestné uznanie Ministerstva hospodárstva SR za zachovanie tradícií" ženskej speváckej skupine Rudnianka pri OcÚ Rudňany.  

 rudnianka.jpg