Choď na obsah Choď na menu
 


Banský náučný chodník Rudňany

 

BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK RUDŇANY.

 

11.augusta 2017 bol ukončený a zrealizovaný v spolupráci s OcÚ Rudňany BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK RUDŇANY. Chodník má dĺžku 3 km a má 9 zastavení: 1.Štôlňa Rochus.  2.Kostol a kaplnka sv.Klementa, zvonica. 3.Pamätník obetí banských nešťastí na cintoríne. 4.Baňa Západ, zástavka BUS. 5.Archív baníctva Rudňany. 6.Banícke námestie. 7.Baňa Západ, ťažná šachta Mier. 8.Štôlňa Terézia. 9.Štôlňa Krížová. 

 

Mapka Banského náučného chodníka Rudňany

 

 

mapa-nova.jpg

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

1. Portál štôlne Rochus (1795). Ide o najstarší zachovalý banský objekt. Od r.1973 je štôlňa Národná kultúrna pamiatka. Využívaná je dodnes ako hlavná  dopravná, odvodňovacia a vetracia chodba. Je napojená na šachty Mier, Krížová, Pätoracká a Poráč. Štôlňa je dlhá 4300 m.

 

rochus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

 

2. Kostol a kaplnka sv. Klementa, zvonica.  Kostol bol pôvodne postavený z jedľového dreva, neskôr bol omietnutý a rozšírený o murovanú prístavbu. Najväčšie úpravy kostola sa uskutočnili po r. 1989. Pred vchodom do kostola je Kaplnka sv. Klementa. Banská zvonica pri kostole bola postavená v r.1946. Vo zvonici sú 4 zvony - 613 kg, 314 kg, 152 kg a najmenší zvon, ktorý sa používa na zvonenie pred omšou a pri pozdvihovaní.

 

 

kostol.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

kaplnka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

 

      3.Obetiam banských nešťastí v rudnianskych baniach je na hlavnom cintoríne postavený  Pamätník smrteľných pracovných úrazov. Odhalený bol 31.10.1998. Na pamätníku je 83 mien pracovníkov ŽB Rudňany, ktorí pri výkone svojho povolania položili v r.1943 – 1994 svoje životy.

 

 

pamatnik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

      4. Baňa Západ – autobusová zástavka. Dôležitá cestná križovatka v obci. Na križovatku prichádzame hlavnou cestou smerom od cintorína. Vľavo je odbočka k bani Západ, k šachte Mier, k štôlňam Terézia a Krížová. Doprava odbočíme k Archívu baníctva. Priamo pokračujeme smerom k obecnému úradu, do obce Poráč a do Poráčskej doliny.

 

 

 

bz-bus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

      5. Archív baníctva Rudňany. Otvorený bol 9.9.2004 za účinnej pomoci obce a Baníckeho cechu Rudňany. Archív sústreďuje banícke artefakty, vzorky rúd a minerálov, baníckej dokumentácie a tlače. Správcom archívu ja Anton Šarík (T: 0911 970715).                    

 

 

 

archiv_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

        6.Banícke námestie.

 

 

 

06.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

      7.Baňa Západ a ťažná šachta Mier. Ťažná veža šachty Mier je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. Bola centrálnou šachtou pre vertikálnu dopravu z hlbinných obzorov na Rochus štôlňu, ktorá bola priamo prepojená s úpravňou rúd. Slúžila tiež na prepravu baníkov z povrchu do podzemia. Hĺbka šachty je 484 m, výška ťažnej veže je 26 m.

 

 

 

sachta-mier.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

      8.Štôlňa Terézia – vyrazená v r. 1835. Nachádza sa v areáli bane Západ a ťažnej šachty Mier. Podľa mapovej dokumentácie štôlňa Terézia a štôlňa Krížová sú navzájom prepojené.

 

 

 


terezia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

      9.Portál štôlne Krížová bol obnovený a zrekonštruovaný v r.2006. Pôvodný názov štôlne  je Kreutzslag. Vyrazená bola v r. 1835 a slúžila na otvárku Hrubej žily. Po jej nafáraní na konci štôlne bola vyhĺbená slepá šachta Krížová za účelom otvárky a neskoršie na dopravu rúd z hlbších obzorov.

 

 


krizova.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxx

 

 

Obecný úrad Rudňany v spolupráci s BC Rudňany vydali v marci 2018 16-stránkovú informačnú brožúrku  Banský náučný chodník Rudňany,  ktorá  stručnou textovou a obrazovou formou informuje o náučnom chodníku, ktorý bol vybudovaný v roku 2017. Brožúrka je k dispozícii na Obecnom úrade v Rudňanoch.

 

brozurka.jpg