Choď na obsah Choď na menu
 


Publikačná a dokumentačná činnosť

 

ban_piesne.jpg

 V roku 2003 bol vydaný zborník baníckych piesní. Na jeho zostavovaní sa podieľal aj Banícky cech Rudňany spolu s Banskoštiavnicko - hodrušským baníckym spolkom, Gemerským baníckym spolkom "Bratstvo", Baníckou a hutníckou fakultou TU Košice, mestom Banská Štiavnica, Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici a Štátnym ústredným banským archívom v Banskej Štiavnici. 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg
 

 

 

 

archiv_9.jpg9.9.2004 bol otvorený Archív baníctva v Rudňanoch. Bližšie pozri zložku: Archív baníctva.

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

npz.jpg 

 V roku 2004 pri príležitosti 40 rokov od uvedenia do prevádzky Nového priemyselného závod (NPZ) v Rudňanoch vydal Banícky cech a Obecný úrad v Rudňanoch spomienkovú publikáciu k tomuto výročiu.

 Hlavnými autormi publikácie boli Ing.Ladislav Sabo, vtedajší vedúci prevádzky NPZ spolu s terajším starostom obce Rudňany Miroslavom Blišťanom, vtedy vedúcim úpravne a neskoršie aglomerácia a ortuťovne.

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

po-stopach.jpg

V roku 2007 vydali Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rožňave a Banícky cech Rudňany mapový a textový dokument: Po stopách histórie baníctva, hutníctva a železiarstva v Spišsko - gemerskom rudohorí.

 Zostavili:  Za Gemerský banícku spolok "Bratstvo" Rožňava - Jozef Kravec a za Banícky cech Rudňany - Ing.Jozef Hudáček.

 

 

 

 

ň

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

mier.jpg

"Baníctvo v Rudňanoch" - autori: Ing.Cyril Kacvinský, Ing.Vladimír Klaučo. Prednáška, ktorá odznela na Medzinárodnej konferencii "Európske ložiská železa a ich využitie" v Demänovskej doline v r. 2004 a je uvedená v Zborníku prednášok z uvedenej konferencie.

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

kaplnka.jpg

"Koncepcia baníckeho skanzenu v Rudňanoch" - prednáška, ktorá odznela na Medzinárodnej konferencii "Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v EÚ" v Demänovskej doline v r. 2007 a je uvedená v Zborníku prednášok z uvedenej konferencie.

Autor: Ing.Cyril Kacvinský

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

publikacia_1.jpg

Publikácia Banícky cech Rudňany 1999-2009 vydaná pri príležitosti 10.výročia založenia Baníckeho cechu.

Autori príspevkov:

Ing.Kornel Malatinský, Miroslav Blišťan, Ing,Cyril Kacvinský, Anton Šarík, Ing.Ondrej Fábry, Ing.Ľuboš Kováč, Ing.Vladimír Ratvaj

Rok vydania: 2009

Náklad: 200 ks

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

publikacia_2.jpg

 

Propagačno-informačný materiál vydaný v roku 2012 OcÚ Rudňany a Baníckym cechom Rudňany

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

erb_bc_ry.jpgfebruár 2013 - zriadenie internetovej (www) stránky Baníckeho cechu Rudňany www.banickycechrudnany.estranky.sk

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

sbc_rudnany-140x110.jpg

Počas 15.európskych dní baníkov a hutníkov v Košiciach 6.-9.6.2013 bol vystavený spoločný propagačný panel Baníckeho cechu Rudňany a OcÚ Rudňany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

rochus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.augusta 2017 bol ukončený a zrealizovaný v spolupráci s OcÚ Rudňany NÁUČNÝ BANSKÝ CHODNÍK RUDŇANY. Chodník má dĺžku 2650 metrov a má 9 zastavení: 1.Štôlňa Rochus.  2.Kostol a kaplnka sv.Klementa, zvonica. 3.Pamätník obetí banských nešťastí na cintoríne. 4.Baňa Západ, zástavka BUS. 5.Archív baníctva Rudňany. 6.Banícke námestie. 7.Baňa Západ, ťažná šachta Mier. 8.Štôlňa Terézia. 9.Štôlňa Krížová. Bližšie v menu: Banský náučný chodník Rudňany.

 

 

kladivka.jpg

 

 

 


kniha-ry.jpg

 

 

 

 

 

V závere roku 2017 vydal Obecný úrad Rudňany 125-stranovú publikáciu

 

Banícka obec Rudňany 

 

Hlavnými zostavovateľmi publikácie sú Miroslav Blišťan - starosta obce Rudňany a člen výboru Baníckeho cechu Rudňany, Ing.Cyril Kacvinský - predseda BC Rudňany a Anton Šarík - člen BC Rudňany.

Publikácia obsahuje históriu a dejiny Rudnian, históriu baníctva, informácie o archíve baníctva a o národných kultúrnych a technických pamiatkach obce.  Ďalej v publikácii nájdete informácie o histórii školstva a zdravotníctva v obci a o kultúrnom živote. Záver publikácie obsahuje staré banské výrazy používané v Rudňanoch.

 

kladivka.jpg

 

 

Obecný úrad Rudňany v spolupráci s BC Rudňany vydali v marci 2018 16-stránkovú informačnú brožúrku  Banský náučný chodník Rudňany,  ktorá  stručnou textovou a obrazovou formou informuje o náučnom chodníku, ktorý bol vybudovaný v roku 2017. Brožúrka je k dispozícii na Obecnom úrade v Rudňanoch.

 

 


brozurka.jpg

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kladivka.jpg

 

 

 

11.8.2018 bolo slávnostné otvorené Banícke námestie v Rudňanoch.

 

 

 


06.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kladivka.jpg

 

 

 

21.9.2019: 34-stránková publikácia  Banícky cech Rudňany 1999 - 2019  pri príležitosti 20.výročia  založenia BC.

 
 
 
 

dsc02012.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xx