Choď na obsah Choď na menu
 


Rudňany - história a súčasnosť

stary_banik.jpg

 **************

Banská mapa z roku 1758

 

mapa-1758.jpg

***********

sv. Klement - patrón baníkov

sv_kliment.jpg

**********

Kaplnka v Rudňanoch

kaplnka.jpg

**********

Zvonica

zvonica.jpg

**********

Portál bane Rochus

stolna-rochus.jpg

**********

 Portál štôlne Krížová

krizova.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ++++++

Štôlňa Terézia v Rudňanoch bola vyrazená v roku 1835.

 

terezia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Starý povrchový závod (1905)

 spz_1905.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********

 Zástava z roku 1935

 

 zastava_a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastava_b.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 Nový povrchový závod

 npz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********

Guľová mlynica

mlynica.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Už len nostalgická fotospomienka na Závodný klub ROH v Rudňanoch v čase jeho najväčšej "slávy"......

 

zk-roh-rudnany.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********

Ťažná veža šachty Mier

mier.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Erb obce Rudňany

erb_obce_ry.jpg

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++

 

Erb Baníckeho cechu Rudňany

 

erb_bc_ry.jpg

 

 

 

 

 

 

**********

Budova OcÚ Rudňany

obecny-urad.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Banícky archív

 

archiv_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 Pamätník obetiam pracovných úrazov v závode Rudňany na miestnom cintoríne

cintorin.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Členovia Baníckeho cechu Rudňany v sprievode počas 3.stretnutia

banských miest a obcí v Spišskej Novej Vsi v roku 2010

sprievod.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Ženská spevácka skupina Rudnianka je neoddeliteľnou súčasťou spoločenských

a kultúrnych udalostí obce ako i Baníckeho cechu Rudňany

rudnianka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

rochus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.augusta 2017 bol ukončený a zrealizovaný v spolupráci s OcÚ Rudňany NÁUČNÝ BANSKÝ CHODNÍK RUDŇANY. Chodník má dĺžku 2650 metrov a má 8 zastavení: 1.Štôlňa Rochus.  2.Kostol a kaplnka sv.Klementa, zvonica. 3.Pamätník obetí banských nešťastí na cintoríne. 4.Baňa Západ, zástavka BUS. 5.Archív baníctva Rudňany. 6.Baňa Západ, ťažná šachta Mier. 7.Štôlňa Terézia. 8.Štôlňa Krížová. Bližšie v menu: Banský náučný chodník Rudňany.

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

 

 

kniha-ry.jpg

 

 

 

 

 

V závere roku 2017 vydal Obecný úrad Rudňany 125-stranovú publikáciu

 

Banícka obec Rudňany 

 

Hlavnými zostavovateľmi publikácie sú Miroslav Blišťan - starosta obce Rudňany a člen výboru Baníckeho cechu Rudňany, Ing.Cyril Kacvinský - predseda BC Rudňany a Anton Šarík - člen BC Rudňany.

Publikácia obsahuje históriu a dejiny Rudnian, históriu baníctva, informácie o archíve baníctva a o národných kultúrnych a technických pamiatkach obce.  Ďalej v publikácii nájdete informácie o histórii školstva a zdravotníctva v obci a o kultúrnom živote. Záver publikácie obsahuje staré banské výrazy používané v Rudňanoch.