Choď na obsah Choď na menu
 


Rudňany - história a súčasnosť

Rudňany - história a súčasnosť

 

 

 

stary_banik.jpg

 **************

 

    Dôkazom niekoľko storočí trvajúceho baníctva v Rudňanoch sú prvé grafické dokumenty z r.1758. Práce s razením najznámejšej štôlne Rochus za účelom odvodňovania a dopravy rudy sa započali v r. 1795. Na mapách z r. 1854 je zaznamenané prepojenie šiestich šachiet na úroveň Rochus štôlne ako aj vyrúbané priestory, čo svedčí o dlhoročnej banskej činnosti. Existencia medenorudného baníctva v oblasti Poráča je písomne doložená z r. 1332. Nositeľom medených rúd v tejto oblasti bol chalkopyrit. Po zistení, že chalkopyrit obsahuje ortuť, začalo aj jeho dobývanie a priemyselné spracovanie v Štefanskej Hute a v Starej Vode. V chotári obce Poráč sú v r. 1885 v činnosti štôlne Michal, Červený smrek, sv. Duch a slepé šachty Michal a Vojtech. V Rudňanoch šachty Andrej a Pätoraká. Jej názov pochádza zo združenia piatich ťažiarstiev. Rozvoj ťažby rúd a ich zušľachťovanie podnietili po r. 1871 výstavbu prvej pražiacej pece a neskôr aj prvej ortuťovne pri štôlni Jozef v chotári obce Poráč. Poniže štôlne Rochus bola v r. 1905 vybudovaná triediareň a pražiareň železných rúd a následne ortuťovňa. Prevádzka trvala do r. 1975.

    Nový úpravárenský závod na spracovanie železných a barytových rúd magneticko-flotačnou technológiou bol uvedený do prevádzky v r. 1964. Pre ťažbu rúd boli v tomto období v prevádzke šachty Zlatník, Pätoraká I a Pätoraká II, Mier, Poráč a Zimné, ktoré pokrývali rudnianske ložisko s hlavnými žilami Droždiak a Hrubá žila s dĺžkou 12 km a šírkou 5 km. Ložisko obsahovalo celkovo 33 minerálov. Po roku 1992 došlo k útlmu rudného baníctva v Rudňanoch.

 

***************

 

 

Banská mapa z roku 1758

 

mapa-1758.jpg

***********

sv. Klement - patrón baníkov

sv_kliment.jpg

**********

Kaplnka v Rudňanoch

kaplnka.jpg

**********

Zvonica

zvonica.jpg

**********

Portál bane Rochus

stolna-rochus.jpg

**********

 Portál štôlne Krížová

krizova.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ++++++

Štôlňa Terézia v Rudňanoch bola vyrazená v roku 1835.

 

terezia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Starý povrchový závod (1905)

 spz_1905.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********

 Zástava z roku 1935

 

 zastava_a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastava_b.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 Nový povrchový závod

 npz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********

Guľová mlynica

mlynica.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Už len nostalgická fotospomienka na Závodný klub ROH v Rudňanoch v čase jeho najväčšej "slávy"......

 

zk-roh-rudnany.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********

Ťažná veža šachty Mier

mier.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Erb obce Rudňany

erb_obce_ry.jpg

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++

 

Erb Baníckeho cechu Rudňany

 

erb_bc_ry.jpg

 

 

 

 

 

 

**********

Budova OcÚ Rudňany

obecny-urad.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Banícky archív

 

archiv_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 Pamätník obetiam pracovných úrazov v závode Rudňany na miestnom cintoríne

cintorin.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Členovia Baníckeho cechu Rudňany v sprievode počas 3.stretnutia

banských miest a obcí v Spišskej Novej Vsi v roku 2010

sprievod.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

Ženská spevácka skupina Rudnianka je neoddeliteľnou súčasťou spoločenských

a kultúrnych udalostí obce ako i Baníckeho cechu Rudňany

rudnianka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

rochus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.augusta 2017 bol ukončený a zrealizovaný v spolupráci s OcÚ Rudňany NÁUČNÝ BANSKÝ CHODNÍK RUDŇANY. Chodník má dĺžku 2650 metrov a má 8 zastavení: 1.Štôlňa Rochus.  2.Kostol a kaplnka sv.Klementa, zvonica. 3.Pamätník obetí banských nešťastí na cintoríne. 4.Baňa Západ, zástavka BUS. 5.Archív baníctva Rudňany. 6.Baňa Západ, ťažná šachta Mier. 7.Štôlňa Terézia. 8.Štôlňa Krížová. Bližšie v menu: Banský náučný chodník Rudňany.

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

 

 

kniha-ry.jpg

 

 

 

 

 

V závere roku 2017 vydal Obecný úrad Rudňany 125-stranovú publikáciu

 

Banícka obec Rudňany 

 

Hlavnými zostavovateľmi publikácie sú Miroslav Blišťan - starosta obce Rudňany a člen výboru Baníckeho cechu Rudňany, Ing.Cyril Kacvinský - predseda BC Rudňany a Anton Šarík - člen BC Rudňany.

Publikácia obsahuje históriu a dejiny Rudnian, históriu baníctva, informácie o archíve baníctva a o národných kultúrnych a technických pamiatkach obce.  Ďalej v publikácii nájdete informácie o histórii školstva a zdravotníctva v obci a o kultúrnom živote. Záver publikácie obsahuje staré banské výrazy používané v Rudňanoch.