Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

 

2023

 

 

 

 

V roku 2023 BC Rudňany plánuje zorganizovať:

- brigádu pri skrášľovaní obce

- valné zhromaždenie BC

- zájazd do Španej Doliny

- účasť na stretnutí banských miest a obcí SR

- šachttág

 

Bližšie pozri -  Plán aktivít na r. 2023

 

 

kladivka.jpg

 

 

Vo februári 2023 uplynie 10 rokov od zriadenia internetovej stránky Baníckeho cechu Rudňany.

Pestrý a zaujímavý obsah stránky mal k 27.1.2023 151710 vzhliadnutí.

www.banickycechrudnany.estranky.sk

 

images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ 13.12.2022

uviedol býv. riaditeľa ŽB Ing.Alexandra Barčáka

na stenu Baníckej slávy

 V MULTIFUNKČNOM BANÍCKOM A ENERGETICKOM CENTRE

v Spišskej Novej Vsi

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

 

BANÍCKY CECH RUDŇANY a OBECNÝ ÚRAD RUDŇANY

zorganizovali

18. ročník Šachttagu

na počesť sv. Klementa – patróna baníkov

 

26.11.2022 

v spoločenskej sále Obecného úradu v Rudňanoch

 

s týmto programom:

 

15:30 hod. - príhovor pri soche sv. Klementa

16:00 hod. - svätá omša v kostole sv. Klementa

17:20 hod. - Šachttag

19:00 hod. - slávnostná večera a spoločenské posedenie

24:00 hod. - ukončenie Šachttagu

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

smutocny-motiv.png

 

 

Naše rady v tomto roku navždy opustili:

+10.10.2022 Štefan Dzimko vo veku 96 r.

+25.10.2022 Rudolf Meluš vo veku 91 r.

 

                            Česť ich pamiatke !

 

kladivka.jpg

 

 

 

14. stretnutie banských miest a obcí SR

 

v Banskej Štiavnici 10.09.2022

Dňa 10. septembra 2022 sa členovia Baníckeho cechu Rudňany zúčastnili 14. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Banskej Štiavnici. Autobusového zájazdu sa zúčastnilo 17 členov BC.

Ing. Michal Kapusta, predseda BC Rudňany a Ing. Ján Bočkay sa zúčastnili prijatia zástupcov jednotlivých baníckych spolkov a cechov u primátorky mesta Banská Štiavnica.

14. stretnutie banských miest a obcí Slovenska pokračovalo vo farskom kostole ekumenickou bohoslužbou.

Potom nasledoval slávnostný sprievod zúčastnených účastníkov 14. stretnutia banských miest a obcí Slovenska cez mesto na námestie svätej Trojice. Tam pokračoval program slávnostnými príhovormi hostí a odovzdávaním vyznamenaní. Čestný odznak Svätej Barbory obdržal náš člen Ing. Ján Bočkay. Po tomto oficiálnom programe nasledoval kultúrny program.

 

bs_--001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bs_--005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bs_--010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

V sobotu 27.8.2022 sa zúčastnilo 19 členov Baníckeho cechu Rudňany na Baníckom dni a Dni obce Nižná Slaná.

 

Program:

- slávnostné odhalenie pamätnej tabule hrdinom SNP

- služby Božie v ev. kostole

- vzdanie úcty obetiam banských nešťastí

- slávnostný sprievod

- kultúrny program v rámci ktorého vystúpila aj ženská  spevácka skupina Rudnianka

 

 

n_slana_--004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n_slana_--005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n_slana_--001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

 

6.8.2022 sa uskutočnilo

 

24.valné zhromaždenie BC Rudňany

 

s týmto programom:

 

x Pietna spomienka pri Pamätníku banských nešťastí na miestnom cintoríne

x Prezentácia a výber členského

x 24.valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany

Posedenie pri guláši

 

 

 

vz-2022-08.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

Výbor BC Rudňany zablahoželal členovi BC Ing.Jánovi Bočkayovi ku krásnemu životnému jubileu 90 rokov. Poprial mu zdravie a šťastie do ďalších rokov.

 

 

 

dsc05346.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc05359.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

  Brigáda 30.4.2022

 

Brigády sa zúčastnili títo členovia BC Rudňany:

E.Holečko, P.Regec, J.Sirko, I.Dráb a Ing.M.Kapusta.

Počas brigády natreli farbou lokomotívu a banské vozíky na Baníckom námestí v Rudňanoch, za čo im patrí poďakovanie !

 

 

img_20220430_091104797_hdr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_20220430_090301771_hdr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

14.stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska a 17.Európske banícke a hutnícke dni sa uskutočnia 7.-11.9.2022 v Banskej Štiavnici.

Členovia BC Rudňany sa zúčastnia stretnutia v sobotu 10.9.2022.

 

 

26.stretnutie baníckych miest a obcí Českej republiky sa uskutoční 23.-25.9.2022 v Kutnej Hore.

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

Jubilanti v roku 2022 - členovia Baníckeho cechu Rudňany

90 rokovIng. Ján Bočkay
85 rokovIng. Cyril Kacvinský, Marta Šaríková
80 rokovMilan Baláži
75 rokovKarol Sabo, František Štafura, Emil Bukšár, Jozef Comba
70 rokovFrantišek Novisedlák, Zdena Kopincová, Marta Prachnárová
65 rokovZdena Vytykáčová, Michal Dutko, Kristína Farkalinová
60 rokovMonika Lukáčová
50 rokovMarián Tešík

 

images--1-.jpg

 

 

 

 

 

Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme.

 

 

kladivka.jpg

 

 

Vo februári 2022 uplynulo 9 rokov od zriadenia internetovej stránky Baníckeho cechu Rudňany.

Pestrý a zaujímavý obsah stránky mal k 27.1.2023 151710 vzhliadnutí.

www.banickycechrudnany.estranky.sk

 

images.jpg