Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

 

 

 

2019

 

 

V Ľubietovej sa 17.- 19.5.2019 uskutočnilo 12.STRETNUTIE BANÍCKYCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA.

Banícky cech Rudňany zúčastnil na tejto akciu formou autobusového zájazdu svojich členov v sobotu 18.5.2019.

 

kladivka.jpg
 

 

10.8.2019 sa  uskutočnilo 21.Valné zhromaždenie  Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:    

      9:30  Pietna spomienka na cintoríne v Rudňanoch

     10:00 Valné zhromaždenie (futbalové ihrisko Rudňany)

      12:00  Posedenie pri guláši

Do výkonného výboru BC bol zvolený starosta obce Rudňany Bc. Rastislav Neuwirth.

 

     

kladivka.jpg
 

 

   21.9.2019  sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie  Baníckeho cechu Rudňany pri príležitosti 20.výročia založenia BC.                               

 

 

kladivka.jpg
 

 

 23.11.2019 sa uskutoční Šachttag  Baníckeho cechu Rudňany.

 

 

2018
 

        

kladivka.jpg
 

 

malatinsky.jpg

 17.12.2018 sme sa navždy rozlúčili s Ing.Kornelom Malatinským,  ktorý nás náhle opustil vo veku 86 rokov. Bol zakladajúcim členom Baníckeho cechu Rudňany a jeho prvý predseda. Celý pracovný život venoval baníctvu, kde okrem iných funkcií bol riaditeľom závodu ŽB Rudňany a podnikovým riaditeľom Železorudných baní Spišská Nová Ves.

Česť jeho pamiatke !!!

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

erb_bc_ry.jpg24.novembra 2018 sa konal 16.ročník Šachttagu v Spoločenskej sále OcÚ v Rudňanoch s týmto programom:

 

             15:30 Svätá omša v kostole sv. Klementa

            17:00  Ohňostroj

        17:30 Šachttag

        19:30 Slávnostná večera, spoločenské posedenie

        24:00 Ukončenie

 


kladivka.jpg
 

 

21.-23.9.2018 sa uskutočnilo v Pezinku 11.stretnutie Baníckych miest a obcí SR aj za účasti členov BC Rudňany.

 

 


kladivka.jpg

 

11.8.2018 bolo slávnostné otvorené Banícke námestie v Rudňanoch.

 


03.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

06.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 kladivka.jpg

 

 

11.8.2018 sa uskutočnilo  Valné zhromaždenie BC Rudňany.

 

 

 

 

01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg
 

 

Obecný úrad Rudňany v spolupráci s BC Rudňany vydali 16-stránkovú informačnú brožúrku  Banský náučný chodník Rudňany,  ktorá  stručnou textovou a obrazovou formou informuje o náučnom chodníku, ktorý bol vybudovaný v roku 2017. Brožúrka je k dispozícii na Obecnom úrade v Rudňanoch.

 

brozurka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

21.3.2018 sa uskutočnila v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi prezentácia novej publikácie Banícka obec Rudňany. Publikáciu prezentovali Miroslav Blišťan - starosta obce Rudňany a člen výboru BC Rudňany, Ing.Cyril Kacvinský - predseda BC Rudňany a Anton Šarík - člen BC Rudňany.

 

 

2017

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

kniha-ry.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Koncom roku 2017 vydal Obecný úrad Rudňany v spolupráci s Baníckym cechom Rudňany 125-stranovú publikáciu

 

Banícka obec Rudňany 

 

Hlavnými zostavovateľmi publikácie sú Miroslav Blišťan - starosta obce Rudňany a člen výboru Baníckeho cechu Rudňany, Ing.Cyril Kacvinský - predseda BC Rudňany a Anton Šarík - člen BC Rudňany.

Publikácia obsahuje históriu a dejiny Rudnian, históriu baníctva, informácie o archíve baníctva a o národných kultúrnych a technických pamiatkach obce.  Ďalej v publikácii nájdete informácie o histórii školstva a zdravotníctva v obci a o kultúrnom živote. Záver publikácie obsahuje staré banské výrazy používané v Rudňanoch.

 

 

kladivka.jpg

 

 


_dsc0401.jpg

 

 

 

 

 

 

25.novembra 2017 uskutočnil sa 15.ročník Šachttagu v Spoločenskej sále OcÚ v Rudňanoch.

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

 

rochus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

11.augusta 2017 bol ukončený a zrealizovaný v spolupráci s OcÚ Rudňany BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK RUDŇANY. Chodník má dĺžku 2650 metrov a má 8 zastavení: 1.Štôlňa Rochus.  2.Kostol a kaplnka sv.Klementa, zvonica. 3.Pamätník obetí banských nešťastí na cintoríne. 4.Baňa Západ, zástavka BUS. 5.Archív baníctva Rudňany. 6.Baňa Západ, ťažná šachta Mier. 7.Štôlňa Terézia. 8.Štôlňa Krížová. Bližšie v menu: Banský náučný chodník Rudňany.

 

 

kladivka.jpg

 

V sobotu 12.augusta 2017 sa uskutočnilo 19. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:

09:00 Pietna spomienka pri Pamätníku obetí banských nešťastí na cintoríne v Rudňanoch
09:30 Prezentácia a výber členských príspevkov

10:00 19. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany na futbalovom ihrisku v Rudňanoch

12:00 Posedenie pri guláši

 

kladivka.jpg

 

 

V Novej Bani sa 19.-21.mája 2017 uskutočnilo sa 10.STRETNUTIE BANÍCKYCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA.

Banícky cech Rudňany zúčastnil sa tejto akcie v sobotu 20.mája 2017 formou autobusového zájazdu.

 

dsc00584.jpg

 

 

 

 


 

 

 

2016

 

kladivka.jpg

 

 

_dsc0401.jpg

 

 

 

 

 

 

26.novembra 2016 uskutočnil sa 14.ročník Šachttagu v Spoločenskej sále OcÚ v Rudňanoch.

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

gelnica.jpgV Gelnici sa 12.-14.augsta 2016 uskutočnilo sa 9.STRETNUTIE BANÍCKYCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA.

Banícky cech Rudňany zúčastnil sa tejto akcie v sobotu 13.augusta 2016 formou autobusového zájazdu.

Program v Gelnici 13.8.2016

Dopoludnia: Registrácia účastníkov, položenie venca k soche modliaceho sa baníka.

13:00 Slávnostný banícky sprievod mestom

16:00 Oficiálny a kultúrny program na futbalovom štadióne v Gelnici. V rámci kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina pri OcÚ Rudňany - Rudnianka.

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

V sobotu 6.augusta.2016 sa uskutočnilo 18. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:

09:00 Pietna spomienka pri Pamätníku obetí banských nešťastí na cintoríne v Rudňanoch

09:30 Prehliadka Archívu baníctva v Rudňanoch

10:00 18. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany na futbalovom ihrisku v Rudňanoch (výber členských príspevkov, posedenie pri guláši).

 

 

kladivka.jpg

 

 

10.-12.júna.2016 sa v Příbrami v ČR uskutočnilo 20.stretnutie baníckych miest a obcí a 16. európske dni baníkov a hutníkov.

 

kladivka.jpg

 

 

42 členov BC Rudňany sa zúčastnilo 28.5.2016 5.baníckeho a hutníckeho dňa v Ľubietovej.

 

kladivka.jpg

 

 

kladivka_banske.jpgVo štvrtok 17.3.2016 uskutočnilo sa v Banskej Štiavnici X.valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. V združení je v súčasnosti 33 baníckych spolkov a cechov. Na zhromaždení bol zvolený na ďalšie volebné obdobie predseda združenia Erik Sombathy.  Do výkonného výboru bol zvolený za BC Rudňany Ing.Ľuboš Kováč. Za banícky cech Rudňany sa zhromaždenia zúčastnili 4 členovia.

 

 

kladivka.jpg

 

 

4.2.2016 predseda NR SR Peter Pellegrini prijal zástupcov baníckych spolkov a cechov Slovenska. Za BC Rudňany sa stretnutia zúčastnili Ing.Ľuboš Kováč a Miroslav Blišťan.

nrsr42-1.jpg

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

gelnica.jpgV Gelnici bol založený nový Banícky spolok Gelnica, ktorý má 33 členov. Predsedom spolku je Peter Mingyár.

 

 

 

 

2015

 

 

 

dsc_8949.jpg

V dňoch 24.-26.7.2015 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 8.stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska.

Banícky cech Rudňany sa zúčastnil  na tejto akcii v sobotu 25.7.2015 formou autobusového zájazdu s počtom 45 účastníkov.

 

*******


014.jpg

Dňa 8.augusta 2015 uskutočnilo sa 17.valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany spojené s pietnou spomienkou pri pamätníku banských nešťastí na cintoríne v Rudňanoch.

 

 

 

********

 


_dsc0401.jpg

 

 

 

 

 

 

21.novembra 2015 uskutočnil sa 13.ročník Šachttagu v Spoločenskej sále OcÚ v Rudňanoch.