Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

2022

 

 

14. stretnutie banských miest a obcí SR

 

v Banskej Štiavnici 10.09.2022

 

 

Dňa 10. septembra 2022 sa členovia Baníckeho cechu Rudňany zúčastnili 14. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Banskej Štiavnici. Autobusového zájazdu sa zúčastnilo 17 členov BC.

Ing. Michal Kapusta, predseda BC Rudňany a Ing. Ján Bočkay sa zúčastnili prijatia zástupcov jednotlivých baníckych spolkov a cechov u primátorky mesta Banská Štiavnica.

14. stretnutie banských miest a obcí Slovenska pokračovalo vo farskom kostole ekumenickou bohoslužbou.

Potom nasledoval slávnostný sprievod zúčastnených účastníkov 14. stretnutia banských miest a obcí Slovenska cez mesto na námestie svätej Trojice. Tam pokračoval program slávnostnými príhovormi hostí a odovzdávaním vyznamenaní. Čestný odznak Svätej Barbory obdržal náš člen Ing. Ján Bočkay. Po tomto oficiálnom programe nasledoval kultúrny program.

 

bs_--001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bs_--005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bs_--010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

V sobotu 27.8.2022 sa zúčastnilo 19 členov Baníckeho cechu Rudňany na Baníckom dni a Dni obce Nižná Slaná.

 

Program:

- slávnostné odhalenie pamätnej tabule hrdinom SNP

- služby Božie v ev. kostole

- vzdanie úcty obetiam banských nešťastí

- slávnostný sprievod

- kultúrny program v rámci ktorého vystúpila aj ženská  spevácka skupina Rudnianka

 

 

n_slana_--004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n_slana_--005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n_slana_--001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n_slana_--003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

autobus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka

 

14. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Banskej Štiavnici

 

 

sobota 10.9. 2022 

 

Odchod autobusu pre členov BC Rudňany:


- Rudňany – 6:30 hod.
- Domov dôchodcov Spišská Nová Ves – 7:00 hod.
- Parkovisko za býv. Domom kultúry SNV – 7:15 hod.


 

 

 

 

permonik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2022 sa uskutočnilo

 

24.valné zhromaždenie BC Rudňany

 

s týmto programom:

 

x Pietna spomienka pri Pamätníku banských nešťastí na miestnom cintoríne

x Prezentácia a výber členského

x 24.valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany

Posedenie pri guláši

 

 

 

 

permonik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Výbor BC Rudňany zablahoželal členovi BC Ing.Jánovi Bočkayovi ku krásnemu životnému jubileu 90 rokov. Poprial mu zdravie a šťastie do ďalších rokov.

 

 

 

dsc05346.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc05359.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc05345.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permonik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  Brigáda 30.4.2022

 

Brigády sa zúčastnili títo členovia BC Rudňany:

E.Holečko, P.Regec, J.Sirko, I.Dráb a Ing.M.Kapusta.

Počas brigády natreli farbou lokomotívu a banské vozíky na Baníckom námestí v Rudňanoch, za čo im patrí poďakovanie !

 

 

img_20220430_091104797_hdr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_20220430_090301771_hdr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

14.stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska a 17.Európske banícke a hutnícke dni sa uskutočnia 7.-11.9.2022 v Banskej Štiavnici.

Členovia BC Rudňany sa zúčastnia stretnutia v sobotu 10.9.2022.

 

 

26.stretnutie baníckych miest a obcí Českej republiky sa uskutoční 23.-25.9.2022 v Kutnej Hore.

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

Jubilanti v roku 2022 - členovia Baníckeho cechu Rudňany

90 rokovIng. Ján Bočkay
85 rokovIng. Cyril Kacvinský, Marta Šaríková
80 rokovMilan Baláži
75 rokovKarol Sabo, František Štafura, Emil Bukšár, Jozef Comba
70 rokovFrantišek Novisedlák, Zdena Kopincová, Marta Prachnárová
65 rokovZdena Vytykáčová, Michal Dutko, Kristína Farkalinová
60 rokovMonika Lukáčová
50 rokovMarián Tešík

 

images--1-.jpg

 

 

 

 

 

Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme.

 

 

kladivka.jpg

 

 

Vo februári 2022 uplynulo 9 rokov od zriadenia internetovej stránky Baníckeho cechu Rudňany.

Pestrý a zaujímavý obsah stránky mal k 12.9.2022 144300 (!) vzhliadnutí.

www.banickycechrudnany.estranky.sk

 

images.jpg

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

kladivka.jpg

 

 

dsc04969.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2021 sa uskutočnilo  13.stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska v Nižnej Slanej. Stretnutia sa zúčastnilo aj 43 členov Baníckeho cechu Rudňany.

   Program stretnutia:

- Registrácie účastníkov

- Prehliadka kaštieľa v Betliari

- Služby Božie v ev. kostole v Nižnej Slanej

- Slávnostný sprievod obcou Nižná Slaná

- Slávnostný program

- Odovzdanie vyznamenaní -   Čestný odznak Svätej Barbory prevzala aj hospodárka BC Rudňany Ing.Janka Gazdurová

- Kultúrny program - v rámci programu vystúpila ženská spevácka skupina Rudnianka

- Šachttag

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

Na 23.Valnom zhromaždení  Baníckeho cechu Rudňany    dňa 7.8.2021 bol zvolený nový predseda Baníckeho cechu Ing.Michal Kapusta, nový 9-členný výkonný výbor a 3-členná kontrolná komisia. 

 

kapusta.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg
 

 

7.8.2021 sa  uskutočnilo 23.Valné zhromaždenie  Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:    

      - pietna spomienka na cintoríne v Rudňanoch

          -  valné zhromaždenie (futbalové ihrisko),

          -  posedenie pri guláši

 

 

     

  

                       

kladivka.jpg
 

 

 

 

 

2020

 

 

V roku 2020 sa banícky Šachttag neuskutočnil.

 

xxxxxxxxx

 

Pamiatku nášho patróna

sv. Klementa si členovia BC uctili na sv. omši v kostole v Rudňanoch

23.novembra 2020.

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

8.8.2020 sa konalo  22.Valné zhromaždenie  Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:    

      - Pietna spomienka na cintoríne v Rudňanoch

      - Valné zhromaždenie (futbalové ihrisko Rudňany)

      - Posedenie pri guláši

 

 

vz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

kladivka.jpg
 

 

blistan.jpg Dňa 8.12.2019 nás navždy opustil vo veku 83 rokov zakladajúci člen a člen Výkonného výboru Baníckeho cechu Rudňany, dlhoročný starosta obce Rudňany Miroslav Blišťan. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 12.12.2019 v Dome smútku v Rudňamoch.

 

    Česť jeho pamiatke !

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg


 

 

 

 

 

 

V Ľubietovej sa 17.- 19.5.2019 uskutočnilo 12.STRETNUTIE BANÍCKYCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA.

Banícky cech Rudňany zúčastnil na tejto akciu formou autobusového zájazdu svojich členov v sobotu 18.5.2019.

 

kladivka.jpg
 

 

10.8.2019 sa  uskutočnilo 21.Valné zhromaždenie  Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:    

      9:30  Pietna spomienka na cintoríne v Rudňanoch

     10:00 Valné zhromaždenie (futbalové ihrisko Rudňany)

      12:00  Posedenie pri guláši

Do výkonného výboru BC bol zvolený starosta obce Rudňany Bc. Rastislav Neuwirth.

 

     

kladivka.jpg
 

 

   21.9.2019  sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie  Baníckeho cechu Rudňany pri príležitosti 20.výročia založenia BC.                               

 

 

kladivka.jpg
 

 

 23.11.2019 sa uskutočnil Šachttag  Baníckeho cechu Rudňany.